Training voor praktijkopleiders (PO); dit is een communicatietraining. In deze training leert de PO zich bewust te zijn van zijn stijl van communiceren, zijn gesprekstechnieken afstemmen, de leerling weten te motiveren en een beeld hebben van de schoolopleiding vs. werk. 

Om te zorgen voor een borging in het werk, wordt de training verdeelt over een aantal weken. Op deze manier kunnen de PO het geleerde gaan toepassen op de werkvloer en in de opvolgende module hierop reflecteren.

 

Dagdeel 1:  Opleiding en overdrachtsdocument                                                    duur 3 uur

Ik wil starten met het model van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. De PO bewust maken van de ontwikkelingsfases van de leerlingen gekoppeld aan de ontwikkeling van het puberbrein en de generatie Z.                                                         

Uitleg van de opleidingsstructuur en de rol van de PO, gekoppeld aan de uitleg van het overdrachtsdocument.

Boekje met korte uitleg opleiding, schoolroute, bijzonderheden van de leerling, ruimte voor werkzaamheden, ontwikkeling en groei te noteren met als doel dat bij wisseling van project, de andere PO weet wat de stand van zaken is van de leerling.

 

Dagdeel 2: Communicatie                                                                                                duur 3 uur

Uitleg van het Communicatiemodel; “waarom doen mensen wat ze doen?”,gekoppeld aan de communicatietechnieken LSD, NIVEA, vraagtechnieken, instructie geven en reflecteren.

 

Dagdeel 3: Motiveren & Feedback geven                                                                  duur 3 uur

Motiveren is de drijfveer om in beweging te komen. De PO krijgt inzicht in de menselijke drijfveren en hoe ze hier invloed op kunnen uitoefenen bij de leerling.

Bewust maken van de kracht van en oefenen in het geven van feedback en complimenten.

 

Voor een vrijblijvende prijsopgave kun je contact opnemen via nicole@adVie-coaching.nl

 

Training voor praktijkopleiders (PO); dit is een communicatietraining. In deze training leert de PO zich bewust te zijn van zijn stijl van communiceren, zijn gesprekstechnieken afstemmen, de leerling weten te motiveren en een beeld hebben van de schoolopleiding vs. werk. 

Om te zorgen voor een borging in het werk, wordt de training verdeelt over een aantal weken. Op deze manier kunnen de PO het geleerde gaan toepassen op de werkvloer en in de opvolgende module hierop reflecteren.

Dagdeel 1:  Opleiding en overdrachtsdocument              

Dagdeel 2: Communicatie                                                    

Dagdeel 3: Motiveren & Feedback geven