DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk 'The Emotions of Normal People'. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief zeer volwaardig en accuraat psychometrisch gedragsinstrument. Deze persoonlijkheidsanalyse is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan.

 

De DISC-persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen. 

Het DISC-instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).

 

Kennis en analyse van het DISC-model biedt de mogelijkheid om jezelf, medewerkers, collega's, partner en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kun je beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen ten opzichte van anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen. De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder afbreuk te doen aan de complexiteit van mensen. DISC is een instrument dat wereldwijd wordt gebruikt en dus bij internationaal opererende bedrijven kan worden toegepast.

 

DISC begint altijd met het maken van het eigen DISC-persoonlijkheidsprofiel. Je krijgt hiervoor een persoonlijke hyperlink naar een vragenlijst. Na het volledig invullen van deze vragenlijsten wordt je uitgenodigd voor een 2 uur durend terugkoppelingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijg je inzicht in je eigen profiel, toelichting van het DISC-model en de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

DISC•ACADEMY is opleider in en leverancier van DISC-gedragsanalyses en is onderdeel van Julius®.  

Met DISC•ACADEMY voorziet Julius® in een groeiende behoefte van professionals aan gecertificeerde opleidingen. Zij combineren hun jarenlange ervaring op het gebied van effectief communiceren met de veelzijdigheid van DISC tot een praktisch en toegankelijk instrument. Hierdoor zijn zij in staat om daadwerkelijk het verschil te maken!