Systemisch Coachen

Systemisch coachen is afgeleid uit de twee kernbegrippen
systemisch werken en coachen.

Systemisch werk is een multidisciplinaire theorie die ervan uitgaat dat problemen of voorvallen in systemen verschijnselen zijn van je eigen systeem. Deze theorie kijkt naar het grote geheel in plaats van bepaalde aspecten of verschijnselen uit het systeem.

Door een coachvraag ook vanuit de systemisch bedding te benaderen bereik je een diepere laag, waardoor de kans voor transformatie en/of verandering groter wordt.

Coachen is het op professionele wijze begeleiden van degene die gecoacht wordt met als doel de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling te ondersteunen.

Transformeren is in beweging zetten van je verandering, het aangaan van een nieuwe fase in je leven. Daardoor kun je anders gaan bekijken, verandert je visie of hoe je het leven ervaart. Het kan ook inhouden dat je een volgende stap gaat zetten in je zielsles of zielsdoel.
Een systeem zijn groepen mensen (bv gezin, familie, teams en schoolklassen) die sociaal georiënteerd zijn en bepaalde wetmatigheden en kenmerken hebben. Het systeem heeft een eigen relatie- en communicatiepatroon, zijn eigen energie en een eigen karakter. Ze hebben zowel bewust als onbewust invloed op jouw gedrag

Tijden het systemisch coachen werken we op drie niveaus: 

De Oppervlaktelaag:
Dit is de laag waarin alles zichtbaar en hoorbaar is. Dit is wat je verbaal zegt en non-verbaal doet.

De Dieptelaag:
Kijkend door een systemische bril kun je deze laag verdelen in twee gebieden: 
1) De achterliggende emotie, overtuigingen en waarden van de gecoachte,
waarbij de mindset bepaald waarom er een probleem wordt ervaren. 
2) Het systeem /context waarin het probleem van de gecoachte zich afspeelt.
Op welke manier is het een probleem van het systeem? 

De Referentielaag: 
Dit is de systemische bedding, de oerlaag waar de gecoachte dit probleem voor het eerst heeft ervaren.

Je komt als kind op een plek te staan die vrij is in het familiesysteem om dat systeem te laten functioneren. Deze plek kan je activeren, belemmeren of zelfs verstikkend werken. Je binding met dat systeem en de bijbehorende ervaringen en aangeleerde patronen neem je onbewust mee naar de andere systemen waar ook deel van uit maakt, zoals bijvoorbeeld een relatie en je werk. 

Scroll naar boven